FASET (Freshmen)

Mon Jul 31 10:00 am to Tue Aug 1 4:00 pm
Ford ES&T Building
FASET (Freshmen) 10 a.m.-4 p.m.

Freshmen FASET, 10 a.m. to 4 p.m.

Meet in Lower Atrium of Ford ES&T building at 10 a.m. each day.

Location

Ford ES&T Building
(404) 894-2865
FASET (Freshmen)